מזל שור – 2011
תערוכת יחיד בגלריית "ויטרינה" במכון טכנולוגי חולון
אוצר התערוכה: אריה ברקוביץ
התערוכה התמקדה בפיסול צורות מופשטות, המזכירות שוורים תוך טשטוש הקשר בין האדם לשור
ותוך הדגשת המקום שממנו פורצים הכוח והאנרגיה המניעים אותנו. בכל פסל הודגשה "נקודת הרתיחה".

© כל הזכויות שמורות לאתי רץ 2010

Created By ShAroniZ english